IMG_1658[1]  

 

christa 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

成品1  

前幾天在微風超市買的牛小排

christa 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

蒜苗臘肉(完成)  

春節剛過完

christa 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

虱目魚1  

妹妹的婆家從台南寄了好些虱目魚肚上來

christa 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Brunch1  

最喜歡週末早晨可以睡到自然醒。。。

christa 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 丁香魚3   

 

christa 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

糖醋排骨4  

 

文章標籤

christa 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

醬爆蝦仁4   

最近好忙。。。

文章標籤

christa 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

綠咖哩雞(單2)  

 

文章標籤

christa 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

打拋豬肉(單)

 

文章標籤

christa 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1 23